• Ενημερώστε τους γνωστούς σας σκακιστές, οι όμιλοι των οποίων δεν εμφανίζονται στο χάρτη!
• Δημιουργήστε ένα site αναλυτικής παρουσίασης των σκακιστών του συλλόγου σας σαν αυτό.

Μαθήματα σκακιού παραδίδονται στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Λεπτομέρειες στο chesslessons10@gmail.com.

Μαθήματα σκακιού

Εάν στον όμιλό σας γίνονται μαθήματα σκακιού, θέλουμε να το μάθουμε και να το προσθέσουμε στο chesspoints.gr.

Στείλτε μας με email τα παρακάτω:

(1)τον όμιλο όπου γίνονται τα μαθήματα (το όνομα του ομίλου που θα μας στείλετε πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό χάρτη του chesspoints.gr)

(2)ένα κείμενο σχετικό με τα μαθήματα μέχρι 200 χαρακτήρες, π.χ.
Μαθήματα αρχαρίων, μέσου και προχωρημένου επιπέδου σε παιδιά και ενήλικες παραδίδουν οι Κ. Κοκόλιας, Δ. Γαλανός και Τ. Δρακόπουλος. Πληροφορίες στον κ. Δημήτρη Γαλανό (6989598816).

(3)προαιρετικά, μια διεύθυνση internet όπου αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες (π.χ. το πρόγραμμα των μαθημάτων)